Muziekonderwijs Midden Nederland

Muziekschool in Amersfoort
Vathorst en Nieuwland

Privacy Beleid en Cookie Statement

1. Wie is Muziekonderwijs Midden Nederland?

Muziekonderwijs Midden Nederland, hierna MMN, is een muziekschool waar leerlingen naar toe komen om een muziekinstrument te leren bespelen en/of te leren zingen.
MMN is een handelsnaam van Jochems Music Services BV (JMS).
Waar MMN staat vermeld kan derhalve ook „JMS” worden gelezen.

2. Welke informatie wordt door MMN verzameld en verwerkt en hoe lang bewaren we deze gegevens?

Om bij MMN les te nemen schrijf je je in voor een cursus. Als je je inschrijft, vragen we om bepaalde informatie. Je bent niet verplicht alle informatie te verstrekken. Het verstrekken van een geldig e-mailadres, voor- en achternaam, postcode, huisnummer, telefoonnummer en gewenste cursus is wel verplicht. De informatie die je verstrekt kun je altijd door MMN laten aanpassen. Deze gegevens bewaren we tot minimaal zeven en maximaal tien jaar nadat je je hebt uitgeschreven.

We maken gebruik van het e-mailadres, voor- en achternaam dat je hebt opgegeven voor het sturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen. Als je geen mails meer wil ontvangen, kun je je onder aan elke mail afmelden.
Deze gegevens bewaren we tot je je hebt afgemeld voor onze nieuwsbrieven.

Als je contact opneemt omdat je vragen of klachten hebt over onze dienstverlening, slaan we jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht op. De informatie die op deze wijze wordt verzameld wordt gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten en voor algemene statistieken. Afhankelijk van de vraag bewaren we deze gegevens een maand tot een jaar nadat deze is afgehandeld.

Om de MMN website naar behoren te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om de website goed te kunnen weergeven en beveiligen) hebben we bepaalde informatie nodig. We verzamelen daarom automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van de MMN website.
Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat je gebruikt, de pagina’s die je op onze website bezoekt en „cookies”.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt MMN ze?

Door jouw gebruik van de MMN website kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze browser de informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van MMN kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
De MMN website werkt overigens prima als je geen cookies accepteert.

Bij het gebruik van de MMN website worden eigen cookies van MMN geplaatst. Bij het plaatsen en gebruiken van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken. Alleen MMN heeft toegang tot die cookies.
Daarnaast maakt MMN gebruik van zogenaamde sessie-cookies. De informatie die in deze cookies wordt opgeslagen bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens en de cookies worden verwijderd zodra je je gebruik van de MMN website beëindigt. MMN kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers. MMN plaatst verder permanente cookies, bijvoorbeeld om de door jou opgegeven voorkeuren te kunnen onthouden.

Bij het gebruik van de MMN website worden eigen cookies van MMN geplaatst. Bij het plaatsen en gebruiken van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken. Alleen MMN heeft toegang tot die cookies.

Buiten de cookies die MMN zelf plaatst, worden er ook cookies van derde partijen - zogenaamde third party cookies – geplaatst op jouw computer/ apparaat:

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de MMN website, maakt MMN gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw computer/apparaat aan de hand waarvan jouw gebruik van de MMN website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan MMN verstrekt. MMN verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website doorvoeren.
Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere Google diensten.

Via MMN wordt toegang geboden tot diverse Social Media pagina's en kanalen van MMN. Door jouw gebruik van deze social media links worden door derde partijen cookies op je computer geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die zijn bedoeld om je gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van je surfgedrag op te bouwen.
Wanneer je dit niet wilt, klik dan niet op deze links.

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende bezoek aan de MMN website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.

4. Voor welke doeleinden zal MMN informatie over jou gebruiken?

MMN zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

MMN zal jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).
MMN kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je daar zelf toestemming voor hebt gegeven met betrekking tot een bepaalde derde en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie).
Ten slotte kan MMN jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Op welke wijze beschermt MMN jouw persoonlijke informatie?

MMN neemt passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens

Als je wilt weten welke gegevens MMN over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen, dan kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier. Wij zullen binnen vier (4) weken (maar meestal sneller) op jouw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat de informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken.
Als je op grond van het overzicht informatie wil laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. MMN zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien MMN besluit jouw verzoek niet uit te voeren, zal MMN aangeven waarom zij dat niet zal doen.

7. Doorgifte naar landen buiten de EU

MMN heeft een internationale technische infrastructuur. Met het gebruik van social media en webformulieren kan het zijn dat jouw (persoons-)gegevens worden doorgegeven aan (servers van) ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet dezelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Waar MMN de informatie ook opslaat, zij zal er voor zorgen dat deze opslag altijd in overeenstemming met de wet is.

8. Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via onze website. Mocht je nog vragen hebben over dit Privacybeleid dan kun je via ons contactformulier contact met ons opnemen. Verder kun je aanvullende informatie vinden over het gebruik van cookies op, onder meer, de website van de Consumentenbond.